พบกับการจัดเสวนา หัวข้อ “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”
“Keeping Up with the Pace of Technological Change: Innovative Geo-Informatics Technology”
โดย ผู้บริหารจากทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และสทอภ. ที่จะมาให้มุมมองในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในยุคปัจจุบันให้ก้าวทันโลก

 

ขณะนี้หมดเขตการสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

ท่านสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมเปิดตัวหลักสูตร SCGI Master Program ได้ที่หน้างาน

 

กรุณานำบัตรจอดรถ ติดไว้ที่กระจกรถด้านหน้าหรือวางไว้บนคอนโซลหน้ารถของรถยนต์
(เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถ)