สำรวจความต้องการขอรับทุนของหน่วยงานภาครัฐ

สำรวจความต้องการขอรับทุนของหน่วยงานภาครัฐ

หลักสูตร SCGI Master Program หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท)

ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และสทอภ.

 

รับสมัครทุนพัฒนาข้าราชการไทย ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร SCGI Master Program
สอบถาม e-mail: chanika@gistda.or.th  หรือโทร 025614504-5 ต่อ 231

 

[caldera_form id=”CF59acc708020a5″]